Budowa Wirusa


Budowa Wirusa

Budowa ogólna wirusa typu A i B


Wirus grypy zbudowany jest z trzech podjednostek: genomu (kwasu rybonukleinowego), białkowego kapsydu o symetrii helikalnej oraz otoczki lipoproteinowej. Tak zbudowana pojedyncza cząstka nazywana jest wirionem. Materiałem genetycznym wirusa grypy jest jednoniciowy kwas RNA o polarności ujemnej - oznacza to, że nie występuje on w komórkach jako informacyjny RNA. RNA zbudowany jest z ośmiu fragmentów, z których czwarta część jest odpowiedzialna za produkcję hemaglutyniny, a szósta neuraminidazy. Średnica kapsydu zawiera się w granicach 90-150 nm, co kwalifikuje go do wirusów o średniej wielkości.

Rodzaje białek powierzchniowych


Wirus grypy charakteryzuje się obecnością dwóch enzymów glikoproteinowych na powierzchni kapsydu - są to neuraminidaza i hemaglutynina (ze znaczną przewagą ilościową tego ostatniego) o wysokiej immunogenności. Ponadto w osłonce wirusa znajdują się: białko matrycowe, nukleoproteina oraz polimeraza. Różnorodność budowy hemaglutyniny i neuraminidazy pozwala na wyodrębnienie typów antygenowych wirusa grypy. Dla człowieka chorobotwórcze są wirusy przede wszystkim obdarzone hemaglutyniną 1, 2 lub 3 oraz neuraminidazą 1 lub 2. W przyrodzie podtypów tych występuje znacznie więcej.

Funkcja glikoprotein powierzchniowych


Hemaglutynina, jak sama nazwa wskazuje, ma zdolność do aglutynacji krwinek czerwonych, jest również odpowiedzialna za proces przyłączania i wnikania wirionów do wnętrza komórek nabłonkowych w drogach oddechowych. Neuraminidaza natomiast toruje drogę wirusom do receptorów komórkowych pokrytych gęstym śluzem dróg oddechowych. W komórkach może indukować apoptozę, zwiększa patogenność wirusa i umożliwia uwalnianie namnożonych wirionów z komórek.


Tabcin Trend - Bayer Health Care