Powikłania


Powikłania

Ogólnie


Powikłania po grypie występują u około 6% chorych. Pojawiają się one z reguły po dwóch tygodniach od zachorowania. Dotyczą przede wszystkim osób po 65 roku życia, osób cierpiących na choroby przewlekłe oraz dzieci do czwartego roku życia. 

Najczęstsze powikłania


Powikłania mogą być powodowane przez sam wirus grypy lub wynikać z nadkażenia bakteryjnego. W wyniku zajęcia przez wirusy nabłonka dróg oddechowych następuje niszczenie jego rzęsek, co pozbawia organizm skutecznej ochrony przed wnikaniem bakterii i stanowi dla nich swego rodzaju zaproszenie dla zajmowania dróg oddechowych. Najczęściej spotykanymi patogenami są wówczas: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus oraz Haemophilus influenzae. Szczególnie niebezpieczne wydaje się być nadkażenie paciorkowcem i gronkowcem. Wykazano, że wirus grypy toruje drogę tym gatunkom bakterii poprzez zahamowanie wybiórcze niektórych receptorów komórkowych oraz produkcję neuraminidazy.

Najczęstszymi powikłaniami grypy są zapalenia oskrzeli i zapalenia płuc. Do częstych następstw grypy należą również zapalenie ucha i zatok. W przebiegu grypy zaostrzeniu ulegają procesy przewlekłe takie jak astma, cukrzyca, choroby płuc, choroby układu krążenia.  

Rzadkie powikłania


W przebiegu grypy rzadko występują powikłania ze strony układu nerwowego. Zaliczamy tu: zapalenia nerwów obwodowych, zapalenie wielonerwowe, zapalenie Guillaine-Barre, zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu (którego przebieg jest dramatyczny z utratą świadomości w ciągu kilku godzin).

Znane są również powikłania ze strony układu krążenia: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia.

U kobiet w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, może wystąpić poronienie.

Zgony dotyczą głównie osób po sześćdziesiątym roku życia - tylko 5% wszystkich powikłań śmiertelnych występuje u osób poniżej sześćdziesiątego roku życia.  


Tabcin Trend - Bayer Health Care